BacSan og OneDrop er drikkevannsprodukter som etter vurdering av Nasjonalt Folkehelseinstitutt er godkjent av Mattilsynet som tilsettingsstoff til drikkevann. BacSan tilsettes vanninntak til sykehus, forlegninger,idrettsanlegg m.m på land samt doseres ved bunkring eller ved produksjon av vann ombord i skip og offshore-installasjoner. BacSan vil når det doseres i drikkevannsforsyningen fjerne biofilm, drepe alger, sopp og bakterier og gi trygt bakteriefritt drikkevann uten risiko for Legionella. BacSan fungerer godt uavhengig av temperatur og behandler alt vannet i en bygnngsmasse både på varm og kald side. På denne måten blir biofilm og bakterier eliminert fra såvel beredere, varmevekslere, blindrør, tempererte, varme og kalde rørføringer samt i dusjgarnityr og boblebad. Det er ikke nødvendig med sjokkbehandling av dusgarityr eller hetvannsspyling som gir helsemessige risiki og fare for skoldningsskader.

Bacsan&Poolsan Scandinavia AS installerer BacSan Doseringsenhet, gir kurs, opplæring, service og vedlikehold. Doseringsenheten er utviklet i samarbeid med GRUNDFOS Pumper og Georg Fischer og vil med stor presisjon tilføre vannet BacSan i blandingsforhold som bestemmes av kunde. BacSan er i dag i daglig bruk på Sykehus, Eldre- og Omsorgsboliger, Skoler, Hoteller, Passasjerferger og Cruisebåter m.m. Be om referanseliste og tilbud på installasjon.