BacSan er et kostnadseffektivt tiltak mot legionella

BacSan & PoolSan Scandinavia AS forhandler produkter til offentlige og private brukere. Vi tilbyr BacSan som et forebyggende tiltak mot Legionella og i legionella prosjekt ...

les mer...
slider image

BacSan og OneDrop er drikkevannsprodukter som etter vurdering av Nasjonalt Folkehelseinstitutt er godkjent av Mattilsynet som tilsettingsstoff til drikkevann. BacSan tilsettes vanninntak til sykehus, forlegninger,idrettsanlegg m.m på land samt doseres ved bunkring eller ved produksjon av vann ombord i skip og offshore-installasjoner.

100% korfritt

Bacsan & Poolsan Scandinavia AS

BacSan & PoolSan Scandinavia AS forhandler produkter til offentlige og private brukere. Vi tilbyr BacSan som et forebyggende tiltak mot Legionella og i legionella prosjekt i regi av NHO reiseliv leverer BacSan overbevisende resultater.

PoolSan er en kompleks ionisk vannoppløsning som inneholder kopper, sølv, sink, alluminium og gull. Den mikroskopiske virkning av disse naturlige mineralionene på algene og bakteriene er dobbel. Først vil algene og bakteriene i vannet bli ødelagt gjennom en forandring i ensymprosessene, ettersom ionene bryter ned DNA strukturene og celleveggene deres.

Colorline

Colorline har brukt BacSan til drikke- og forbruksvann siden 2009 og PoolSan i bassengvann (Aqualand og SPA) siden 2010.

Telenor Arena

Telenor Arena fikk montert et anlegg gjennom Norkjemi i 2015.

Sykehuset i Bodø

Dette er ett av flere sykehus i Nord-Norge som har fått innstallert BacSan doseringsutstyr. Forhandleren her er Aquanoah.

Våre kunder